Raspberry PI modyfikacja oprogramowania

P

Kontekst

Firma mająca swoją siedzibę w Nowym Sączu, dostarcza do budynków użyteczności publicznej urządzenia elektroniczne pozwalające na wyświetlanie filmów informacyjnych. Platforma sprzętowa to Raspberry Pi na której postawione jest oprogramowanie udostępnione w internecie na licencji GPL. Duże rynkowe zainteresowanie, oraz pozytywne sygnały od klientów zmotywowały przedsiębiorcę do rozwinięcia oprogramowania i dodania kilku opcji poprawiających komfort korzystania z rozwiązania.

Wyzwanie

Niedogodności z którymi spotykali się klienci:
  • przerywanie lub resetowanie się odtwarzanych filmów
  • brak możliwości przewijania oraz wyboru filmu

Współpraca i wdrożenie

Projekt został zrealizowany przy zdalnej współpracy, podzielony na etapy:
  • Otrzymanie przesyłki z urządzeniem, diagnoza problemu z resetowaniem się filmów
  • Wprowadzenie modyfikacji oprogramowania pozwalającej na sterowanie przebiegiem filmów
  • Przygotowanie instrukcji instalowania oprogramowania oraz konfiguracji sprzętowej

obraz

Korzyści

Finalna wersja urządzenia:
  • Pozwala na sterowanie wyświetlaniem filmów
  • Zostało wyeliminowane samoistne przełączanie się filmów

Rozwiązanie

Samoistne przełączanie się filmów wynikało z zastosowania zbyt długiego przewodu oraz braku filtru dolnoprzepustowego przy przycisku przełączającym film. Oprogramowanie funkcji sterujących przebiegiem filmu zostało wykonane w języku Python.