Program magazynowy

Kontekst

Łódzka firma z branży włókienniczej posiada kilka hal produkujących przędzę wełnianą. Produkcja surowca przeznaczonego do wyrobu najwyższej jakości tkanin odbywa się przy użyciu specjalistycznych maszyn pracujących w systemie trzyzmianowym. W związku z tym Służba Utrzymania Ruchu, dla której został stworzony nowoczesny program magazynowy, pozostaje w ciągłej gotowości do podjęcia działań w przypadku awarii którejkolwiek z maszyn. W fabryce o liniowym charakterze produkcji bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy jest niezawodność produkcji, a także błyskawiczna reakcja w przypadku awarii.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem systemu Służba Utrzymania Ruchu odnotowała przede wszystkim:

 • niespodziewane braki części zamiennych w magazynie utrzymania ruchu
 • nieznaną lokalizację części zamiennych w magazynie
 • utrudnienia w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu przesunięć części zamiennych
 • brak możliwości analizy kosztów utrzymania poszczególnych maszyn

Ze względu na powyższe niedogodności, firma postanowiła zlecić nam projekt nowoczesnego systemu obsługi magazynu. Realizacja zlecenia wiązała się z koniecznością przeprowadzenia precyzyjnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i wymagała odpowiednich umiejętności programistycznych.

Współpraca i wdrożenie

System został zaprojektowany poprzez model funkcjonalny i przygotowanie widoków aplikacji. Prace związane z wytwarzaniem rozwiązania rozpoczęliśmy natychmiast po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu. Przygotowaliśmy trzy główne iteracje zgodnie z metodyką zwinną:

 • program magazynowy w podstawowej wersji: widoki i formularze oraz połączenie z bazą danych
 • wersja z zaimplementowaną logiką obsługi magazynu i lokalizacji oraz integracja z zewnętrznym oprogramowaniem księgowości
 • wersja z wprowadzonymi modyfikacjami – uwzględniającymi życzenia klienta
 • wdrożenie oraz szkolenie z obsługi systemu

Korzyści

Po wdrożeniu systemu odnotowano przede wszystkim:

 • skrócenie czasu reakcji Służby Utrzymania Ruchu o 23% – dzięki łatwej lokalizacji części zamiennych
 • całkowite wyeliminowanie problemu niespodziewanych braków popularnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn
 • przejrzyste analizy kosztów utrzymania poszczególnych maszyn oraz możliwość wyznaczenia średniego czasu życia materiałów eksploatacyjnych

Rozwiązanie

Program stworzyliśmy w formie aplikacji okienkowej w technologii Java. Bazę danych umiejscowiliśmy na firmowym serwerze. System zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby pozwalał na dalszy rozwój. W rezultacie istnieje możliwość zwiększenia ilości dostępnych raportów oraz rozwiązań z zakresu Business Intelligence.

Skontaktuj się z nami!

Telefon: 516 310 444

E-mail: biuro@perbis.pl

Lub podaj numer a oddzwonimy

Sprawdź, jakie projekty wykonaliśmy

Nie boimy się żadnych wyzwań. Mamy za sobą kilkadziesiąt projektów stworzonych dla wielu różnych branż.

Przeglądaj więcej realizacji →