Czym jest MVP?

Gdy w głowie pojawia się myśl wspaniałego rozwiązania, a przeszkodą w jej realizacji jest budżet, z pomocą może przyjść Minimum Viable Product. MVP – to wersja nowego produktu, która posiada tylko najważniejsze funkcjonalności, przez co jest szybka i tania w wykonaniu. Całą sztuką, jest włożenie minimalnego wysiłku w stworzenie prototypu który przedstawia ideę, oraz umożliwia[…]

Cyfrowa transformacja

Zastosowanie nowoczesnych technologii w biznesie jest oczywistą drogą do redukcji kosztów oraz zwiększenia wydajności. Ciężko przecież sobie wyobrazić dobrze prosperujący zakład produkcyjny stosujący metody z początku XX wieku. Usprawnienia w firmach można wprowadzać głównie w dwóch obszarach: optymalizacja pracy biurowej oraz optymalizacja wytwarzania dobra oferowanego przez przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę geometryczny rozwój technologii w ostatnich[…]

Softstart czy falownik – oto jest pytanie

Ciężko wyobrazić sobie firmę produkcyjną nie stosującą w ogóle taśmociągów ani innych rozwiązań opartych o silnik. Po wybraniu napędu należy dokomponować do niego odpowiedni układ sterowania. Rozruch bezpośredni jest zdecydowanie najgorszym wyborem, ze względu na duży prąd rozruchowy, sięgający kilkuset procent prądu znamionowego. Aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę silnika, należy wybrać odpowiednia metodę rozruchu.[…]

Na czym polega skalowalność?

Skalowalność to przede wszystkim możliwość rozbudowania systemu, zgodnie z wzrostem zapotrzebowania na zasoby. Podczas projektowania wyznacza się kryteria minimalnej wymaganej wydajności. W praktyce z upływem czasu ten parametr często chciało by się zwiększyć, ale czy to możliwe? Bardzo dużo zależy od struktury rozwiązania. Jako przykład niech posłuży oprogramowanie początkowo nastawione na kilku użytkowników. Wraz z[…]

Agile – zwinna współpraca

Agile jest jedną z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wytwarzania. Zwinne podejście nastawione jest na elastyczność oraz iteracyjne budowanie produktu. Etap planowania wyznacza jedynie ogólne cele, a doprecyzowanie ich następuje w sprintach – czyli etapach trwających średnio od tygodnia do miesiąca, w zależności od typu projektu. Metodyka ta, pozwala szybko dostarczyć prototyp rozwiązania, oraz nastawiona jest[…]

Waterfall – kaskadowy model współpracy

Kaskadowy model realizacji projektu to jedna z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wdrożeniowych. Głównym wyróżnikiem waterfall jest szczegółowe określenie etapów, oraz wszystkich wytycznych projektu już na samym początku inwestycji. Etapy realizowane są w sposób sekwencyjny, każdy z nich traktowany jest jako osobny i niezależny fragment. Następujące po sobie etapy to: Najważniejszą zaletą metodyki kaskadowej jest ustalenie[…]