Agile, czyli elastyczny model zwinnej współpracy

(16)

Agile jest jedną z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wytwarzania. Zwinne podejście nastawione jest przede wszystkim na elastyczność oraz iteracyjne budowanie produktu. Etap planowania wyznacza jedynie ogólne cele, a doprecyzowanie ich następuje w sprintach – czyli etapach trwających średnio od tygodnia do miesiąca, w zależności od typu projektu. Dzięki tej metodyce możemy szybko dostarczyć prototyp rozwiązania. Działając na zasadach agile, systematycznie rozbudowujemy produkt aż do osiągnięcia założonych celów.

Na czym polega zwinna współpraca?

Zwinne podejście pozwala przede wszystkim sprawnie realizować projekty innowacyjne, przy których na etapie planowania ciężko przewidzieć reakcje użytkowników końcowych. Wszędzie, gdzie konieczna jest modyfikacja produktu podczas wytwarzania w celu dopasowania do zmieniających się potrzeb, agile sprawdzi się wyśmienicie.

Bardzo ważnym fragmentem zwinnej metodyki jest dostarczanie działającego fragmentu produktu po każdej iteracji. Użytkownicy końcowi podczas wytwarzania rozwiązania poddają testom udostępnione aktualizacje bądź funkcjonalności. Rozwiązanie tworzymy z uwzględnieniem opinii odbiorców. Zleceniodawca ma pełną kontrolę nad budżetem oraz harmonogramem, który określamy w sposób ogólny na etapie planowania. Warto zwrócić uwagę, że w tej metodzie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy stronami.

agile w praktyce

Podsumowanie

Agile to sposób na podniesienie satysfakcji z wytwarzanego rozwiązania przez ścisłą współpracę. Podstawową wartością jest akceptacja i dostosowywanie się do zmian. Rozwiązanie musimy wytwarzać w taki sposób, aby umożliwić wprowadzanie kolejnych nieplanowanych modyfikacji.

Wytwarzanie zgodnie z metodyką agile można w dużym uproszczeniu określić jako zbiór następujących po sobie projektów realizowanych metodą kaskadową. Co jest kluczowym aspektem tej metody? Przede wszystkim projekty są ze sobą powiązane oraz ściśle od siebie zależne. Wynika to z informacji zwrotnej, którą uzyskujemy od użytkownika końcowego.

Chcesz poznać inne metody tworzenia rozwiązań? Zajrzyj do naszego artykułu: Waterfall – kaskadowy model współpracy.

Czym jest User Generated Content? Jakie są jego rodzaje i co to oznacza...

Jakie wymiary powinno mieć facebookowe zdjęcie w tle w 2024 roku?...

Dlaczego warto zdecydować się na usługi projektowania graficznego?...

Jak zacząć działania SEO? Podstawą jest oczywiście odpowiednio...