Zrobotyzowane stanowisko pakowania słoi

P

Kontekst

Dębicka firma z branży spożywczej notując ciągłe wzrosty sprzedaży postanowiła zainwestować w automatyzację jednej ze swoich linii technologicznych. Przedsiębiorstwa zajmujące się tą gałęzią produkcji muszą kłaść ogromny nacisk na higienę pracy, dlatego wszystkie urządzenia zostały dobrane ze szczególną rozwagą. Automatyzacja linii technologicznych jest jedną z najszybciej zwracających się inwestycji w przedsiębiorstwach. Celem tego projektu jest robotyzacja stanowiska pakującego słoje do kartonów.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem nowej linii przedsiębiorstwo odnotowało następujące niedogodności
 • niska wydajność mimo zatrudnienia dużej ilości pracowników na stanowisku
 • opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z wąskiego gardła na tym etapie produkcji
 • brak uporządkowania zamówień i kontroli nad dostępnością produktów

Współpraca i wdrożenie

Wdrożenie odbyło się przez współpracę trzech firm technologicznych: część związana z obsługą skanera i drukarki kodów kreskowych, część mechaniczna, cześć oprogramowania stanowiska. Perbis podjęło się części programowania podzielonej na następujące etapy:
 • Przygotowanie szczegółowego studium przypadku działania stanowiska
 • Oprogramowanie robota odpowiedzialnego za przenoszenie słoi
 • Oprogramowanie sterownika PLC odpowiedzialnego za linie transportujące kartony i słoje
 • Integrację z zewnętrznymi urządzeniami: kartoniarka, waga, drukarka kodów, skaner oraz zaklejarka
 • Oprogramowanie interfejsu HMI wraz z modułem diagnostyki

obraz

Korzyści

Po testach i wdrożeniu nowej linii technologicznej uzyskano:
 • Szybsze pakowanie produktów
 • Możliwość automatycznego pakowania czterech typów słoi do kartonów lub opakowań typu eurobox
 • Bieżące informacje o zapakowanych kartonach co ułatwia pracę operatorom
 • Uporządkowanie magazynowych czynności przez zastosowanie urządzenia drukarki i skanera kodów

Rozwiązanie

Maszyna składała się z takich elementów jak robot Kawasaki RS80N, Panel HMI KTP700 Basic, Sterownik Siemnes s7-1200. Rozwiązanie zostało zaprogramowane w językach LD, ST oraz AS. Oprogramowanie dotyczyło zapewnienia funkcjonalności, a także implementacje funkcji diagnostycznych - tryb ręczny, ostrzeżenia oraz alarmy.