Zdalny dostęp do maszyny

P

Kontekst

Firma produkcyjna z Rzeszowa z branży obróbki metalu postanowiła wprowadzić pilotażowy program modernizacji maszyny, przez umożliwienie dostępu do sterowania przez sieć Internet. Stworzenie i wdrożenie systemu który pozwoli na zdalne sterowanie pracą maszyn daje szerokie perspektywy możliwości obsługi wielu urządzeń w rozproszonych lokalizacjach przez jednego doświadczonego operatora a tym samym obniżenia kosztów produkcji. Takie rozwiązanie jest o tyle zaawansowane technologicznie, że łączy w sobie wszystkie dziedziny nauki związane z cyfryzacją przedsiębiorstwa.

Wyzwanie

Przed rozpoczęciem prac nad rozwiązaniem zostały poczynione odpowiednie założenia:
 • Możliwość dostępu do sterowania maszyną przez internet
 • Możliwość obserwacji pracy maszyny przez kamerę IP
 • WEB`owy system zarządzania i harmonogramowania dostępu
 • Sprzętowe rozwiązanie pozwalające na odcięcie zasilania maszynie w sytuacji awaryjnej

Współpraca i wdrożenie

Wykonanie zostało podzielone na następujące etapy:
 • Szczegółowa analiza bezpieczeństwa w kontekście Safety oraz Security
 • Przygotowanie serwisu do harmonogramowania dostępu do maszyny
 • Przygotowanie aplikacji klient-serwer do komunikacji z urządzeniem
 • Przygotowanie rozwiązania sprzętowego
 • Testy rozwiązania, modernizacje zgodnie z życzeniem klienta
 • Wdrożenie rozwiązania

obraz

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie po okresie testów:
 • Zostało uznane za perspektywiczne
 • Aktualnie używane jest jako pomocnicze narzędzie do rozwiązywania nietypowych sytuacji

Rozwiązanie

Do sfinalizowania całego projektu zostały użyte technologie: Serwis WEB`owy = HMTL5 CSS3 JS mySQL, YII2. Aplikacje okienkowe klient oraz serwer - C#. Bezpieczeństwo Security zostało zapewnione przez między innymi szyfrowanie komunikacji SHA256, a bezpieczeństwo Safety przez dodanie modułu bezpieczeństwa sprawdzającego ciągłość oraz stan połączenia z aplikacją klientem.