Waterfall – kaskadowy model współpracy

Kaskadowy model realizacji projektu to jedna z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wdrożeniowych. Głównym wyróżnikiem waterfall jest szczegółowe określenie etapów, oraz wszystkich wytycznych projektu już na samym początku inwestycji. Etapy realizowane są w sposób sekwencyjny, każdy z nich traktowany jest jako osobny i niezależny fragment. Następujące po sobie etapy to:

model waterfall

Najważniejszą zaletą metodyki kaskadowej jest ustalenie szczegółowych wytycznych przed rozpoczęciem zasadniczej części pracy nad projektem. Rozwiązanie od samego początku jest szczegółowo przemyślane i udokumentowane. Jest to bardzo dobre podejście w przypadku wytwarzania systemów gdzie łatwo można określić parametry finalnego produktu. Sprawdza się w przypadku gdy zleceniodawca nie chce poświęcać dużej ilości czasu na regularne konsultacje w związku z postępem prac. Wadą tego podejścia jest przekazanie gotowego oprogramowania na samym końcu prac związanych z projektem, a ewentualne wprowadzenie zmian zajmuje dodatkowy czas.

Tradycyjne, kaskadowe podejście do projektów minimalizuje ryzyko ich niepowodzenia, jest to bardzo ważne przy wprowadzaniu kluczowych funkcjonalności takich jak na przykład systemy bezpieczeństwa. Tutaj najrozsądniejszą opcją jest przygotowanie szczegółowej analizy przed rozpoczęciem prac, która jest standardowym wymogiem w przypadku tej metodologii. Na każdym etapie obie strony mają spójną wizję ostatecznego działania systemu, gdyż wszystkie wytyczne, harmonogram oraz budżet są szczegółowo określone.

podział zadań

Bardzo ważne jest również prowadzenie dokumentacji wszystkich etapów prac oraz testów. Zbieranie informacji z każdego etapu realizacji, przekłada się na duże oszczędności czasu podczas ostatniego etapu - utrzymania systemu. Przy konieczności certyfikacji urządzenia lub dostarczenia wysokiej jakości niezawodnego oprogramowania jest jedyna droga do osiągnięcia sukcesu przy minimalnym ryzyku.