Telemetria w hodowli drobiu

P

Kontekst

Rzeszowskie przedsiębiorstwo rolne specjalizuje się w hodowli drobiu, dokładniej kury z rasy Brojler. Średni czas hodowli wynosi do 8 tygodni i dzieli się na kilka charakterystycznych etapów zależnych od etapu rozwoju zwierząt. W każdym z tych etapów bardzo ważne jest precyzyjne utrzymanie odpowiedniej temperatury na hali hodowlanej. Jednorazowa tura hodowlana liczy około 8 000sztuk zwierząt. Dbanie o odpowiednie warunki klimatycznej jest ważne nie tylko ze względu weterynaryjnego ale również ma ogromny wpływ na wynik finansowy danej tury hodowlanej.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem rozwiązania przedsiębiorstwo odnotowało następujące trudności:
  • Konieczność częstego osobistego sprawdzania temperatury na hali nawet w godzinach nocnych

Współpraca i wdrożenie

Projekt został zrealizowany w następujących etapach:
  • Przygotowanie elektronicznego sterownika w oparciu o gotowe płytki prototypowe
  • Instalacja czujników na hali
  • Testy połączone z wdrożeniem

obraz

Korzyści

Dostarczony sterownik:
  • Umożliwia wprowadzenie zakresu temperatur w kategoriach - ostrzeżenie oraz alarm
  • Automatyczne wysyła wiadomość SMS o przekroczeniu ustawionych progów
  • Istnieje możliwość odpytania sterownika o aktualną temperaturę na hali oraz wysłanie rozkazu włączenia lub wyłączenia wentylatorów

Rozwiązanie

Przygotowany sterownik składał się z gotowej płytki z procesorem oraz płytki z modułem Shield GSM kompatybilnej z Raspberry Pi. Pomiar temperatury w oparciu o czujniki DS18B20. Sterownik posiada moduł zasilania awaryjnego pozwalający na wysłanie informacji o wystąpieniu tego zdarzenia.