Jak wizytówka internetowa poprawi odbiór Twoich usług w sieci?

Wizytówka w formie cyfrowej. Wizytówki, w formie papierowej używano już w XV wieku w Chinach, aby określić stanowiska urzędników. Dziś chodź ich zastosowanie w znaczący sposób się rozrosło pełnią podobną funkcję. Informują czym się zajmujemy i jak się z nami skontaktować. A przynajmniej w jej podstawowej, papierowej wersji. Od jakiegoś czasu wraz z upowszechnieniem się[…]

Dlaczego testowanie oprogramowania jest konieczne?

Testowanie oprogramowania to złożony proces na który składa się wiele etapów. Podstawowym celem jest ocena czy stworzone oprogramowanie zostało wykonane zgodnie z założeniami, oraz czy pozwala na bezawaryjną pracę systemu. Testy powinny być wykonywane wieloetapowo czyli zarówno przy wdrożeniu kolejnych funkcjonalności, jak i po zakończeniu pracy nad całym produktem. Pierwszy etap sprawdzania systemu powinien być[…]

Jaki typ czujnika bezkontaktowego użyć?

Czujniki zbliżeniowe wykorzystywane w aplikacjach automatyki najczęściej używane są do kontroli położenia lub poziomu. Można je podzielić na grupy w zależności od zasady działania: magnetyczne, indukcyjne i pojemnościowe. Bardzo ważna jest decyzja o dobraniu odpowiedniego typu czujnika do aplikacji, w oparciu o charakterystyczne właściwości każdego z nich. Czujniki magnetyczne Ten typ wykrywa pole magnetyczne, a[…]

Oprogramowanie pudełkowe czy dedykowane?

Podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego systemu informatycznego w firmie rodzi kolejne pytanie: jakie oprogramowanie wybrać? Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań gotowych, są też firmy specjalizujące się w wytwarzaniu oprogramowania na zamówienie. Aby podjąć najlepszą decyzję przede wszystkim, na początku należy zdefiniować potrzeby przedsiębiorstwa oraz przeanalizować rozwiązania dostępne na rynku. Ważną kwestią jest również możliwość[…]

Korzyści wynikające z prowadzenia dokumentacji

Etap wykonywania dokumentacji do projektu może z pozoru wydawać się zupełnie niepotrzebny, a za razem czasochłonny. Formalizacja i archiwizacja bieżącego stanu wiedzy jest jednak bardzo ważnym etapem, gdyż nie ma możliwości zapamiętania wszystkich szczegółów, które w przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne. Tworzenie opisów można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Dokumentacja badawcza Dokumentacja użytkownika Dokumentacja[…]

Czym jest MVP?

Gdy w głowie pojawia się myśl wspaniałego rozwiązania, a przeszkodą w jej realizacji jest budżet, z pomocą może przyjść Minimum Viable Product. MVP – to wersja nowego produktu, która posiada tylko najważniejsze funkcjonalności, przez co jest szybka i tania w wykonaniu. Całą sztuką, jest włożenie minimalnego wysiłku w stworzenie prototypu który przedstawia ideę, oraz umożliwia[…]

Cyfrowa transformacja

Zastosowanie nowoczesnych technologii w biznesie jest oczywistą drogą do redukcji kosztów oraz zwiększenia wydajności. Ciężko przecież sobie wyobrazić dobrze prosperujący zakład produkcyjny stosujący metody z początku XX wieku. Usprawnienia w firmach można wprowadzać głównie w dwóch obszarach: optymalizacja pracy biurowej oraz optymalizacja wytwarzania dobra oferowanego przez przedsiębiorstwo. Biorąc pod uwagę geometryczny rozwój technologii w ostatnich[…]

Na czym polega skalowalność?

Skalowalność to przede wszystkim możliwość rozbudowania systemu, zgodnie z wzrostem zapotrzebowania na zasoby. Podczas projektowania wyznacza się kryteria minimalnej wymaganej wydajności. W praktyce z upływem czasu ten parametr często chciało by się zwiększyć, ale czy to możliwe? Bardzo dużo zależy od struktury rozwiązania. Jako przykład niech posłuży oprogramowanie początkowo nastawione na kilku użytkowników. Wraz z[…]

Agile – zwinna współpraca

Agile jest jedną z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wytwarzania. Zwinne podejście nastawione jest na elastyczność oraz iteracyjne budowanie produktu. Etap planowania wyznacza jedynie ogólne cele, a doprecyzowanie ich następuje w sprintach – czyli etapach trwających średnio od tygodnia do miesiąca, w zależności od typu projektu. Metodyka ta, pozwala szybko dostarczyć prototyp rozwiązania, oraz nastawiona jest[…]

Waterfall – kaskadowy model współpracy

Kaskadowy model realizacji projektu to jedna z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wdrożeniowych. Głównym wyróżnikiem waterfall jest szczegółowe określenie etapów, oraz wszystkich wytycznych projektu już na samym początku inwestycji. Etapy realizowane są w sposób sekwencyjny, każdy z nich traktowany jest jako osobny i niezależny fragment. Następujące po sobie etapy to: Najważniejszą zaletą metodyki kaskadowej jest ustalenie[…]