Czym jest MVP?

Gdy w głowie pojawia się myśl wspaniałego rozwiązania, a przeszkodą w jej realizacji jest budżet, z pomocą może przyjść Minimum Viable Product. MVP – to wersja nowego produktu, która posiada tylko najważniejsze funkcjonalności, przez co jest szybka i tania w wykonaniu. Całą sztuką, jest włożenie minimalnego wysiłku w stworzenie prototypu który przedstawia ideę, oraz umożliwia[…]