System obsługi magazynu

P

Kontekst

Łódzka firma z branży włókienniczej posiada kilka hal produkujących przędzę wełnianą. Produkcja surowca przeznaczonego do wyrobu najwyższej jakości tkanin odbywa się przy użyciu specjalistycznych maszyn pracujących w systemie 3 zmianowym. Służba utrzymania ruchu dla której został stworzony system jest w ciągłej gotowości do podjęcia działań w przypadku awarii którejkolwiek z maszyn. W fabryce o liniowym charakterze produkcji bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy jest niezawodność produkcji, oraz błyskawiczna reakcja w przypadku awarii

Wyzwanie

Przed wdrożeniem systemu służba utrzymania ruchu odnotowała następujące niedogodności:
 • Niespodziewane braki części zamiennych na magazynie utrzymania ruchu
 • Nieznana lokalizacja części zamiennych na magazynie
 • Utrudnienia w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu przesunięć części zamiennych
 • Brak możliwości analizy kosztów utrzymania poszczególnych maszyn

Współpraca i wdrożenie

System został zaprojektowany poprzez model funkcjonalny, oraz przygotowanie widoków aplikacji. Następnie po zaopiniowaniu przez Zarząd rozpoczęte zostały prace związane z wytwarzaniem aplikacji. Przygotowane zostały trzy główne iteracje zgodnie z metodyką zwinną:
 • Program w podstawowej wersji: widoki oraz formularze, oraz połączenie z bazą danych
 • Wersja z zaimplementowaną logiką obsługi magazynu, lokalizacji, integracja z zewnętrznym oprogramowaniem księgowości
 • Wersja z wprowadzonymi modyfikacjami zgodnie z życzeniem klienta
 • Wdrożenie oraz szkolenie z obsługi systemu.

obraz

Korzyści

Po wdrożeniu systemu odnotowano następujące zmiany:
 • Skrócenie czasu reakcji Służby Utrzymania Ruchu o 23% dzięki łatwej lokalizacji części zamiennych
 • Całkowite wyeliminowanie problemu niespodziewanych braków popularnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn
 • Przejrzyste analizy kosztów utrzymania poszczególnych maszyn, oraz możliwość wyznaczenia średniego czasu życia materiałów eksploatacyjnych.

Rozwiązanie

Program został stworzony w formie aplikacji okienkowej w technologii Java. Baza danych postawiona jest na firmowym serwerze. Program przygotowany jest do dalszego rozwoju między innymi zwiększenia ilości dostępnych raportów oraz rozwiązań z zakresu Business Intelligence.