Stanowisko badania szczelności wentylacji

P

Kontekst

Dębicka firma z branży wentylacyjnej rocznie produkuje kilkaset tysięcy sztuk różnych elementów związanych z wentylacją grawitacyjną oraz systemami kominowymi. Produkowanie tak specjalistycznego towaru wiąże się z koniecznością prowadzenia badań między innymi szczelności elementów wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12237:2005. Standardowe urządzenia dostępne na rynku posiadają wysoką dokładność pomiarową jednak ich ergonomia nie jest wystarczająca w przypadku badania dużych serii produkcyjnych.

Wyzwanie

Przed dostarczeniem urządzenia pracownicy działu kontroli produkcji borykali się z następującymi problemami:
 • Bardzo długi czas pomiaru elementu przy użyciu rynkowego urządzenia
 • Konieczność częstego wzorcowania urządzenia
 • Niewygodna montowanie elementu wentylacyjnego do urządzenia pomiarowego

Współpraca i wdrożenie

Projekt został wykonany w następujących etapach:
 • Zapoznanie się z normą PN-EN 12237:2005, wyznaczenie szczegółowych celów projektu
 • Budowa urządzenia: część elektroniczna i mechaniczna
 • Testy porównawcze szczelności za pomocą obu urządzeń
 • Wyznaczenie procedury oraz częstotliwości wzorcowania nowego urządzenia
 • Szkolenie z obsługi oraz wdrożenie

obraz

Korzyści

Nowe urządzenie do badania szczelności elementów wentylacyjnych:
 • Pozwala skrócić czas badania pojedynczego elementu o 55 sekund
 • Posiada zaprogramowane wartości dopuszczalnych upływów dla elementów produkowanych przez firmę czego nie ma dostępne na rynku urządzenie
 • Nowe urządzenie wymaga co miesięcznego wzorcowania za pomocą "rynkowego rozwiązania", ale częstotliwość kosztownego wzorcowania "rynkowego sprzętu" spadła kilkudziesięciokrotnie co znacznie obniżyło koszty działu kontroli jakości.

Rozwiązanie

Rozwiązanie zostało stworzone od podstaw łącznie z projektem płytki elektronicznej PCB. Sercem układu jest mikrokontroler Atmega8 wystarczający do obsługi wszystkich peryferiów oraz komunikacji z cyfrowymi czujnikami ciśnienia oraz przepływu. Ważnym elementem stanowiska jest również badanie aktualnych warunków atmosferycznych mających wpływ na gęstość powietrza oraz odpowiednio nastrojony regulator PID pozwalający na szybkie i stabilne uzyskanie ciśnienia w badanym elemencie.