CTR – co to jest?

Jeden z głównych parametrów, które należy monitorować w toku płatnych kampanii online, to CTR. Co to jest i dlaczego warto mieć go na uwadze? Jaką wartość powinien przyjmować ten wskaźnik? Odkryj definicję tego terminu i jego znaczenie dla działań reklamowych prowadzonych w Internecie.

CTR, czyli współczynnik klikalności

Współczynnik klikalności to podstawowy wskaźnik dla wszystkich, którzy prowadzą marketing internetowy. Dzięki Click Through Rate można monitorować efekty płatnej kampanii reklamowej. Im wyższą wartość przyjmuje ten parametr, tym lepiej. Oznacza to wówczas, że zdecydowana większość użytkowników wchodzi w interakcję z reklamą.

Współczynnik klikalności można obliczyć samodzielnie, dzieląc liczbę kliknięć treści reklamowej przez liczbę jej wyświetleń. Otrzymany wynik należy pomnożyć razy 100% i gotowe. Oczywiście systemy reklamowe, takie jak Google Ads, udostępniają gotową wartość współczynnika klikalności wraz z szeregiem innych ważnych danych, takich jak np. współczynnik konwersji.

ctr co to

Jaki powinien być Click Through Rate?

Średnia wartość tego wskaźnika będzie inna w każdej branży. Jak wskazują badania z 2022 roku przeprowadzone przez WordStream, najwyższy współczynnik klikalności występuje w sektorze rozrywkowym (10,67%). Z kolei w branżach beauty, edukacyjnej i ubezpieczeniowej wskaźnik ten przyjmuje wartość powyżej 5%.

Zatem odpowiedni CTR – co to jest za wartość? Poszukując punktu odniesienia, należy uwzględnić przede wszystkim wysokość tego parametru w swojej branży. Ponadto współczynnik klikalności jest zależny również od rodzaju prowadzonych działań reklamowych. Na przykład w sieci reklamowej Google będzie on przyjmował zdecydowanie mniejsze wartości niż w sieci wyszukiwania.

Format zdjęć na stronę internetową wpływa na poziom wydajności...

Instrukcja udzielania dostępu do konta Google Ads. Dowiedz się, jak...

Jak udostępnić nam Google Merchant Center? Zapoznaj się z instrukcją...

Instrukcja udostępniania konta Google Analytics. Sprawdź i wyślij nam...