Przemysł 4.0 w nowoczesnej fabryce

Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej wynika z popularnej segmentacji rozwoju maszyn i urządzeń dedykowanych firmom produkcyjnym. Każdy z etapów rewolucji posiada charakterystyczną wartość dodaną:

  • Przemysł 1.0 - Mechanika, wprowadzenie do produkcji silnika parowego uznaje się jako umowny początek tej ery
  • Przemysł 2.0 - Elektryczność, zastosowanie energii w przemyśle znacznie usprawniło procesy
  • Przemysł 3.0 - Elektronika, możliwość programowania sterowników i konfiguracji maszyn, koordynacja produkcji
  • Przemysł 4.0 - Internet, integracja systemów i maszyn, rozproszone systemy sterowania

Oprogramowanie pudełkowe

Celem wprowadzania do firm produkcyjnych systemów z obszaru Przemysłu 4.0 jest ścisła integracja całego procesu produkcji. W tym celu stosowane są zaawansowane systemy planowania, zarządzania oraz maszyny, które połączone w jedną sieć tworzą jednorodny organizm. Spójny dostęp do informacji zbieranych z obrębu całego przedsiębiorstwa pozwala na generowanie kompleksowych raportów oraz sprawnego zarządzania procesami na podstawie analiz. Koncepcja nowoczesnej fabryki nie sprowadza się do redukcji etatów, ale do stworzenia lepszych warunków.

Zalety zastosowania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej to przede wszystkim usprawnienie produkcji, możliwość optymalnego przezbrojenia maszyn i stanowisk na wykonanie krótkiej serii co świadczy o wysokiej elastyczności. Innowacyjne systemy produkcji pozwalają obniżyć koszty co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zastosowanie technologii pozwala także na redukcję stanów magazynowych dzięki optymalnemu planowaniu produkcji. Rozproszone systemy Internetu rzeczy (IoT) udostępniają informację o przepływie produktów, narzędzi oraz innych ważnych wskaźnikach które wspierają procesy decyzyjne.

Oprogramowanie dedykowane

Przemysł 4.0 to w skrócie inteligenta fabryka przyszłości. Wdrożenia nie koniecznie muszą dotyczyć całości zakładu, ale przy zakupie nowych rozwiązań bądź modernizacji maszyn, należy mieć na uwadze ogromne zalety oraz ogólny branżowy trend który przynosi realne korzyści.