Paletyzacja zgrzewek

P

Kontekst

Dębicka firma z branży chemicznej notując ciągłe wzrosty zamówień postanowiła zautomatyzować część swojej linii technologicznej odpowiedzialnej za pakowanie zgrzewek z produktem na palety. Stanowisko w założeniu ma być zrobotyzowanym gniazdem pozwalającym na pakowanie czterech typów produktów. Operator ma mieć możliwość wybrania typu, ilości warstw pakowania oraz konfiguracji przekładek. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, zapewnienie bezpieczeństwa pracy robota wykonane jest przez stosowną konfigurację Cubic-S oraz implementację dodatkowej opcji jaką jest Colision-Detection.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem rozwiązania występowały problemy:
  • mało miejsca dla pracy kilku osób
  • mało precyzyjne ułożenie warstw na palecie
  • mała wydajność pakowania

Współpraca i wdrożenie

Wdrożenie programu do robota który jest częścią stanowiska paletyzacji:
  • Przygotowanie programu paletyzacji, testy off-line
  • Testy na fizycznym urządzeniu ze zgrzewkami
  • Programowanie komunikacji z sterownikiem PLC - nadzorującym pracę robota.
  • Wdrożenie oraz szkolenie.

obraz

Korzyści

Zastosowanie robota pozwoliło na:
  • uzyskanie większej wydajności paletyzacji
  • stabilne układanie warstw

Rozwiązanie

Program do robota Kawasaki RD80 został stworzony w języku AS. Maszyna posiada możliwość konfiguracji przesunięć pozycji pobrania i odłożenia w osiach X, Y, Z. Czujnik zamontowany na chwytaku robota wykonuje dynamiczny pomiar aktualnej wysokości stosu przekładek i przekazuje tę informację do sterownika nadrzędnego