Oprogramowanie pudełkowe czy dedykowane?

Podjęcie decyzji o wdrożeniu nowego systemu informatycznego w firmie rodzi kolejne pytanie: jakie oprogramowanie wybrać? Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań gotowych, są też firmy specjalizujące się w wytwarzaniu oprogramowania na zamówienie. Aby podjąć najlepszą decyzję przede wszystkim, na początku należy zdefiniować potrzeby przedsiębiorstwa oraz przeanalizować rozwiązania dostępne na rynku. Ważną kwestią jest również możliwość rozwijania oprogramowania w przyszłości.

Oprogramowanie pudełkowe

Oprogramowanie pudełkowe

Gotowe programy dostępne na rynku, rozwiązują większość standardowych problemów. Rozwiązanie jest wspierane przez producenta, a oprogramowanie rozwija się w kierunku podyktowanym ogólnym zapotrzebowaniem. Krótki czas instalacji, niska cena oraz mała możliwość dostosowania do potrzeb powoduje, że z tego rozwiązania często korzystają wyłącznie małe firmy mające potrzebę ogólnego zinformatyzowania swojej działalności. Wprowadzenie nawet drobnych zmian w oprogramowaniu jest bardzo kosztowne, albo w ogóle nie możliwe. Wdrożenie, szkolenie oraz wsparcie jest osobnym kosztem nie wliczonym w cenę oprogramowania. Pudełkowe oprogramowanie często wymaga zmiany organizacji pracy w firmie, w celu dostosowania procesów do funkcjonalności programu.

Oprogramowanie dedykowane

Program stworzony na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jest ściśle dopasowany do jego procesów oraz potrzeb. Wyjątkowość oprogramowania pozwala na wybranie tylko potrzebnych funkcjonalności oraz łatwą rozbudowę systemu w przyszłości o wybrane moduły. Oprogramowanie produkowane jest iteracyjne co pozwala na testowanie kolejnych aktualizacji przez końcowych użytkowników oraz możliwość adaptacji rozwiązań do potrzeb. Dedykowane oprogramowanie sprawdza się w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, gdyż organizacja pracy przed i po wdrożeniu pozostaje taka sama. Ciekawostką jest fakt, że system informatyczny szyty na miarę, często finalnie jest znacznie tańszy niż modyfikacja gotowego rozwiązanie, a co najważniejsze, ma o wiele większą ROI niż oprogramowanie pudełkowe.

Oprogramowanie dedykowane

Niestety nie ma jednoznacznej i uniwersalnej odpowiedzi jaki typ oprogramowania jest lepszy. Każde wdrożenie wymaga indywidualnego podejścia. Dużą rolę odgrywa tutaj zarówno rozmiar przedsiębiorstwa, specyfika branży jak i indywidualny model działania konkretnej firmy.