MRP – planowanie zapotrzebowania materiałowego

P

Kontekst

Dębicka firma z branży chemicznej jest producentem głównie eksportującym swoje towary na zachód europy. Podpisane kontrakty wymagają ścisłego planowania produkcji. Planowanie zamówień surowców których czas dostaw zwykle wynosi kilka tygodni, ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości produkcji. Celem firmy jest pozyskanie oprogramowania ściśle dopasowanego do potrzeb, które usystematyzuje i zoptymalizuje pracę wykonywaną przez kadrę kierowniczą. Przed wdrożeniem rozwiązania przedsiębiorstwo głównie operowało na arkuszach kalkulacyjnych, które przestały się sprawdzać w miarę wzrostu rozmiaru przedsiębiorstwa.

Wyzwanie

Planowanie produkcji w oparciu o arkusze kalkulacyjne:
 • Wymagało wpisywania tych samych danych w kliku miejscach
 • Utrudniało zarządzanie produkcją przez nadmiar zduplikowanych dokumentów
 • Uniemożliwiało generowanie raportów oraz analizę zmian surowców w magazynie
 • Wymagało wykonywania dużej liczby czynności ręcznie

Współpraca i wdrożenie

Powstanie systemu zostało podzielone na następujące etapy:
 • Szczegółowa analiza działania przedsiębiorstwa, analiza aktualnie używanych arkuszy
 • Przygotowanie widoków, formularzy połączenie z bazą danych
 • Zaprogramowanie logiki biznesowej oraz wszystkich funkcjonalności umożliwiających planowanie
 • Okres testów z równorzędnym programowaniem funkcjonalności walidatorów
 • Szkolenie oraz wdrożenie

obraz

Korzyści

Nowy system planowania zasobów:
 • Umożliwia łatwe i szczegółowe planowanie produkcji
 • Udostępnia generowanie raportów dla poszczególnych gniazd produkcyjnych
 • Pozwala na szczegółową analizę zmiany ilości surowców w przeszłości oraz przyszłości
 • Generuje ostrzeżenia i alarmy przy przekroczeniu minimalnych stanów magazynowych

Rozwiązanie

System został zaprogramowany przy użyciu technologii webowych: HMTL5, CSS3, JS, mySQL, YII2, oraz zainstalowane na firmowym serwerze. MRP posiada możliwość zaczytywania stanów magazynowych z plików .csv w celu szybkiej synchronizacji danych.