Modernizacja maszyny – karta CP5611

P

Kontekst

Firma produkcyjna z Rzeszowa z branży obróbki metalu jest w posiadaniu nowych jak i starszych maszyn w swoim parku technologicznym. Cześć z nich, mimo swego wieku jest wciąż niezawodna, ale ze względu na postęp technologiczny warto podjąć ich modernizację. Jednym z możliwych rozwiązań jest dołożenie dodatkowych elementów wykonawczych poprawiających wydajność, oraz przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania stanu maszyny.

Wyzwanie

Przed wykonaniem modernizacji proces obróbki związany był z niedogodnościami:
  • możliwość korzystania tylko z jednej zaprogramowanej sekwencji ruchów gięcia dla której zostało stworzone urządzenie
  • utrudnione monitorowanie i diagnostyka stanu maszyny ze względu na brak odpowiednich czujników.

Współpraca i wdrożenie

Projekt został zrealizowany dwu-etapowo:
  • Przygotowanie odpowiedniego rozwiązania sprzętowego: czujniki i siłowniki i inne elementy wykonawcze
  • Przygotowanie nowej wersji oprogramowania na sterownik firmy Siemens wraz z modułem komunikacji z komputerem klasy PC

obraz

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie znacznie poprawiło komfort pracy:
  • Dodana została możliwość wyboru jednego z kilku programów gięcia
  • Dzięki komunikacji z kartą rozszerzeń możliwa jest diagnostyka z poziomu komputera klasy PC
  • Dodatkowo przygotowane oprogramowanie pozwala na ciągłe monitorowanie: stanu maszyny, wykonane sztuki, przestoje oraz diagnostyka w trybie automatycznym

Rozwiązanie

Rozwiązanie zostało wpasowane w istniejącą już fizycznie maszynę. Wykonana została komunikacja sterownika firmy Siemens z kartą rozszerzeń PC5611 przez SIMATIC Menager + OPC Scout. Dane z komunikacji przechwytuje aplikacja napisana w języku C#.