Model manipulatora

P

Kontekst

Jest to jedyny projekt przedstawiony na tej stronie wykonany jako projekt badawczy zwieńczony publikacją naukową. Rozwiązanie dotyczyło przygotowania prototypu manipulatora wraz z oprogramowaniem. Projekt składał się z trzech części: fizyczny model manipulatora, elektroniczny sterownik oraz oprogramowanie do komunikacji z robotem.

Wyzwanie

  Przygotowanie rozwiązania miało następujące cele:
 • zaprojektowanie optymalnej konstrukcji manipulatora
 • oprogramowanie urządzenia pozwalające na sterowanie oraz akwizycję danych przez Bluetooth
 • wytworzenie oprogramowania do obsługi manipulatora - aplikacja desktopowa
 • implementacja kinematyki odwrotnej w oprogramowaniu

Współpraca i wdrożenie

Projekt był realizowany w trzyosobowym zespole:
 • Nadzór merytoryczny, wsparcie w kwestiach technicznych: Anna Szlachta
 • Oprogramowanie komunikacji, moduł akwizycji danych, aplikacja: Damian Szrom
 • konstrukcja manipulatora, sterownik elektroniczny, kinematyka odwrotna: Łukasz Świstak

obraz

Korzyści

Wykonanie projektu:
 • Miało charakter badawczy, w kontekście stworzenia taniego urządzenia dydaktycznego
 • Pozwoliło zwrócić uwagę na wiele aspektów które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu oprogramowania

Rozwiązanie

Podsumowanie projektu zostało zwieńczone publikacją w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, zaprezentowane podczas XIX Międzynarodowego Seminarium Metrologów `2014 - Publikacja