Gniazdo równoległej paletyzacji

P

Kontekst

Dębicka firma z branży chemicznej posiada kilka linii technologicznych z których w jedno miejsce schodzą się kartony z zapakowanym produktem. W tym przypadku potrzebne jest rozwiązanie pozwalające na paletyzację kartonów. Aby obniżyć koszt inwestycji i skrócić okres zwrotu zaproponowane zostało użycie jednego robota obsługującego dwie linie. Rozwiązanie to wymaga analizy stanu buforu na obu taśmociągach oraz stworzenia odpowiedniego algorytmu procesującego pobieranie oczekujących kartonów.

Wyzwanie

Przed rozpoczęciem rozwiązania:
  • na małym obszarze schodziły się końce dwóch lini wymagające pakowania obu palet równocześnie przez pracowników
  • mała wydajność przy paletyzacji

Współpraca i wdrożenie

Projekt składał się z dwóch części mechaniczno-konstrukcyjnej, oraz programowej którą wykonała nasza firma. Programowa część została podzielona na następujące etapy:
  • Analiza możliwego rozwiązania biorąc pod uwagę ułożenie maszyn na hali
  • Przygotowanie algorytmu off-line obsługującego równoległe pakowanie z dwóch linii na dwie osobne palety
  • Testy algorytmu z użyciem pudełek i palet
  • Montaż rozwiązania u klienta
  • Wdrożenie oraz szkolenie z obsługi

obraz

Korzyści

Po dostarczeniu rozwiązania klient otrzymał:
  • maszynę z krótkim okresem zwrotu
  • oszczędność miejsca na hali poprzez zastosowanie jednego robota i jednego desztaplera

Rozwiązanie

Na wytworzenie kompleksowego oprogramowania składało się napisanie algorytmu na urządzenia: robot Kawasaki CX110, Panel HMI KTP700 Basic, Sterownik Siemnes s7-1200. Rozwiązanie zostało zaprogramowane w językach LD, ST oraz AS. Operator z panela może parametryzować pracę stanowiska, odczytać ostrzeżenia, alarmy a także wykonać uruchomić stanowisko w trybie ręcznym.