Czym jest MVP?

Gdy w głowie pojawia się myśl wspaniałego rozwiązania, a przeszkodą w jej realizacji jest budżet, z pomocą może przyjść Minimum Viable Product.

innowacje

MVP - to wersja nowego produktu, która posiada tylko najważniejsze funkcjonalności, przez co jest szybka i tania w wykonaniu.

Całą sztuką, jest włożenie minimalnego wysiłku w stworzenie prototypu który przedstawia ideę, oraz umożliwia uzyskanie wiedzy czy istnieje zainteresowanie użytkownika końcowego. W oparciu o informacje zwrotne przygotowuje się następne wersje, rozwijając produkt w kierunku zgodnym z realną potrzebą rynkową. Najważniejszym atutem MVP jest iteracyjne budowanie rozwiązania, które ma zapobiec rozczarowaniu względem produktu tworzonego przez wiele miesięcy, przez spory zespół doświadczonych inżynierów, zwieńczony dopracowanym produktem na który w praktyce nie ma zainteresowania.

Przykład

Jakiś czas temu, firma IBM postanowiła rozpocząć projekt systemów sterowanych poleceniami głosowymi wydawanymi przez użytkownika. Funkcjonalności "speech-to-text" nie były wtedy jeszcze tak popularne jak dziś, a zaprogramowanie ich zajęło by miesiące a może nawet lata. Podjęto wtedy decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu, który polegał zaproszeniu potencjalnych użytkowników na test nowoczesnego komputera IBM. Ludzie wydawali polecenia, a operator w pomieszczeniu obok wykonywał wszystkie zadania. Pomimo 100% skuteczności w działaniu systemu, użytkownicy negatywnie zaopiniowali to rozwiązanie, gdyż woleli sterować komputerem manualnie.

innowacje

MVP rozwiązuje jeszcze jeden bardzo ważny problem. Często w teoretycznej rozmowie o systemie użytkownicy nie potrafią jasno określić swoich potrzeb oraz oczekiwań, do momentu aż samodzielnie mogą przetestować produkt. Dlatego wyniki ankiet i wywiadów są mało realnym odzwierciedleniem potrzeb. Ta metodologia tworzenia produktu chroni inwestora przed marnowaniem zasobów na przygotowanie dodatkowych funkcji które użytkownicy końcowi uznają jako nieprzydatne, z drugiej strony ludzie którzy zaproponują dodatkowe rozwiązania, czują się współtwórcami systemu i tym samym, będą ambasadorami tego rozwiązania.

Dobrze przygotowany produkt prototypowy da się łatwo skalować, dlatego nie ma najmniejszego problemu aby rozwinąć go zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników końcowych. A co najważniejsze, wprowadzanie aktualizacji i rozwijanie produktu jest bardzo dobrze widziane przez większość użytkowników końcowych.