Czym jest Business Intelligence?

Każde przedsiębiorstwo zbiera informacje związane z swoim działaniem. Kadra, koszty, sprzedaż, wydajność. Te i wszystkie inne dane służą do analizy, a następnie wyciągania wniosków. Wraz z upływem czasu informacji zaczyna być coraz więcej, co znacznie utrudnia sprawną analizę oraz szukanie nowych, nie oczywistych zależności. Z pomocą przychodzą narzędzia analityki biznesowej, które przekształcają surowe dane, do czytelnych raportów ułatwiając tym samym procesy decyzyjne w firmie.

testowanie oprogramowania

Podstawową siłą napędową Business Intelligence (BI) są informacje. Początkowo zbierane zapewne w formie papierowej, następnie arkusza kalkulacyjnego, lub bazy danych są pomocnym elementem ułatwiającym analizę przedwdrożeniową. Na tym etapie konieczna jest systematyzacja i analiza przepływu informacji. Ważnym elementem jest również identyfikacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, gdyż mają one bezpośredni wpływ na zbierane dane.

Częste zbieranie dużych ilości danych pozwala na precyzyjne wyznaczanie trendów oraz zależności cyklicznych. Dzięki rozwiązaniom analityki biznesowej można na przykład łatwo dokonać segmentacji dostawców na podstawie analizy cen, terminów oraz jakości surowca. Już przy kilkunastu dostawcach taka najprostsza analiza pochłania cenny czas, co za pomocą narzędzia informatycznego można uzyskać za pomocą jednego kliknięcia.

Bezpieczeństwo

Innym przykładem jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa przez prowadzenie świadomej polityki cenowej. Oprogramowanie monitoruje odpowiednie zasoby, prowadząc analizę cen i dostępności asortymentu konkurencji.

Rozwiązania BI są prawie zawsze rozwiązaniami dedykowanymi, ze względu na konieczność dopasowania narzędzia do potrzeb oraz procesów zachodzących w firmie.