Automatyka

P

Automatyzacja jest jedną z najważniejszych inwestycji dla firm produkcyjnych. Pozwala na zwiększenie zdolności produkcyjnych przy tym samym zatrudnieniu oraz umożliwia znaczne obniżenie kosztów wytwarzania co jest najłatwiejszym sposobem na uzyskanie większej marży.


Dostarczamy:
• Zrobotyzowane stanowiska pakujące
• Gniazda paletyzacji
• Wagoworkownice
• Desztaplery
• Modernizacje oprogramowania
• Systemy SCADA
• Systemy identyfikacji
• Systemy gromadzenia i przetwarzania danych
 
automatyka

Przyspiesz swoją produkcję

Automatyzacja procesów przemysłowych wymaga szczególnego nacisku na kwestie bezpieczeństwa operatora a także niezawodność dostarczanego rozwiązania. Jako firma programistyczna osobiście zajmujemy się kwestią przygotowania niezawodnego oprogramowania oraz rozwiązania sprzętowego (elektryka). Kwestie konstrukcyjno-mechaniczne zlecamy specjalistycznym firmom zajmującym się tą częścią projektu.

Przed rozpoczęciem projektu przygotowywana jest szczegółowa analiza techniczno funkcjonalna, w której spisane są wszystkie uwarunkowania i wymagania techniczne wynikające ze specyfiki danej branży oraz firmy produkcyjnej. Następnie analizowane są wymagane wydajności oraz funkcjonalności danego rozwiązania. Wszystkie realizacje staramy się wprowadzać zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 po przez tworzenie sieci oraz pełną integrację współpracujących maszyn.  
maszyna

manipulator

szafa