Archiwizacja danych pracy maszyny

P

Kontekst

Firma produkcyjna z Rzeszowa z branży obróbki metalu posiada w swoim parku maszyny w których chce mieć możliwość detekcji uszkodzeń we wczesnej fazie ich wystąpienia - między innymi: zużycie zakuwaka, wyrobienie łożysk, pojawienie się luzów na przekładniach. Jak doskonale wiadomo, zaczyna się od drgań, następnie są dźwięki, przegrzania elementów oraz finalnie ich uszkodzenie. W celu prawidłowej analizy należy mierzyć między innymi drgania urządzenia, oraz charakterystykę pracy elementów wykonawczych i porównywać dane z wcześniej zdobytymi danymi.

Wyzwanie

Przed wdrożeniem programu do diagnostyki występowały sytuacje:
  • nieplanowane serwisy maszyn w sytuacjach gdy elementy uległy już całkowitemu zniszczeniu
  • brak odpowiednich części zamiennych w sytuacji wystąpienia awarii
  • późne wykrycie usterek powodowało dodatkowe szkody - uszkodzenia innych elementów

Współpraca i wdrożenie

Projekt został zrealizowany w następujących etapach:
  • Przygotowanie oprogramowania oraz odpowiedniego zestawu czujników do badania maszyn
  • Zbieranie testowych danych na przykładowej maszynie - urządzenie do nitowania/piercingu
  • Zbieranie bieżących danych podczas pracy maszyny w celu wyznaczenia progów i parametrów charakterystycznych dla awaryjnego stanu pracy

obraz

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na:
  • Zmniejszenie ilości nieplanowanych przestojów dzięki wczesnemu wykrywaniu niepożądanych drgań
  • Możliwość planowania przestojów serwisowych
  • Uniwersalność rozwiązania pozwala na stosowanie go w innych aplikacjach

Rozwiązanie

Zostało stworzone w oparciu o akcelerometr z którego dane przesyłane są do oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Program napisany w technologii C# pozwala na parametryzację odczytu danych oraz eksportowanie zebranych danych do pliku .csv. Program posiada również funkcje samo-diagnozujące mające na celu ułatwienie pracy.