Agile – zwinna współpraca

Agile jest jedną z dwóch najbardziej praktycznych metodyk wytwarzania. Zwinne podejście nastawione jest na elastyczność oraz iteracyjne budowanie produktu. Etap planowania wyznacza jedynie ogólne cele, a doprecyzowanie ich następuje w sprintach - czyli etapach trwających średnio od tygodnia do miesiąca, w zależności od typu projektu. Metodyka ta, pozwala szybko dostarczyć prototyp rozwiązania, oraz nastawiona jest na systematyczne rozbudowanie produktu aż do osiągnięcia założonych celów

model agile

Zwinne podejście pozwala sprawnie realizować projekty innowacyjne, w których na etapie planowania ciężko przewidzieć reakcje użytkowników końcowych. Wszędzie, gdzie konieczna jest modyfikacja produktu podczas wytwarzania w celu dopasowania do zmieniających się potrzeb, agile sprawdzi się wyśmienicie.

Bardzo ważnym fragmentem zwinnej metodyki jest dostarczenie działającego fragmentu produktu po każdej iteracji. Udostępnione aktualizacje bądź funkcjonalności mogą być testowane przez użytkowników końcowych podczas wytwarzania, i w oparciu o ich opinie, dostosowywane jest tworzone rozwiązanie. Zleceniodawca ma pełną kontrolę nad budżetem oraz harmonogramem, który jest tylko ogólnie określony podczas etapu planowania. Warto zwrócić uwagę, że w tej metodzie konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy stronami.

osiąganie celu

Manifest agile z założenia jest sposobem na podniesienie satysfakcji z wytwarzanego rozwiązania przez ścisłą współpracę. Podstawową wartością jest akceptacja i dostosowywanie się do zmian. Rozwiązanie musi być wytwarzane w taki sposób aby umożliwić wprowadzanie kolejnych nie planowanych modyfikacji.

Wytwarzanie zgodnie z metodyką agile, można w dużym uproszczeniu określić jako zbiór następujących po sobie projektów realizowanych metodą kaskadową. Kluczowe jest to, że projekty są ze sobą powiązane, oraz istnieje pomiędzy nim ścisła zależność, wynikająca z informacji zwrotnej od użytkownika końcowego.