Kontakt

P
lokalizacja
ul Cmentarna 73
39- 200 Dębica

kontakt
biuro@perbis


telefon
516-310-444


Dane do faktury:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
NIP: 524-249-51-43
PL 98 1140 1010 0000 5158 5300 2338
REGON: 015690013
KRS: 0000199402
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego